Hướng dẫn sử dụng

I./ CÁC QUI ĐỊNH KHI VẬN HÀNH CÂN

Trước khi cân được đưa vào hoạt động, Chi cục đo lường chất lượng nhà nước đã kiểm định và cấp giấy phép sử dụng. Để đảm bảo cho cân được chính xác, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định sử dụng cân như sau :
 
1.   Xe tải lên cân phải ở tốc độ 5Km/ h khi qua bàn cân.
2.   Chỉ có những xe nào cần cân mới được qua cân, các xe còn lại không được phép tùy tiện chạy qua bàn cân.
3.   Mở điện cho cân 30 phút trước khi tiến hành cân.
4.   Các thiết bị chống lắc, giao động phải cách móng 3 - 5 mm. Khi cân phải bảo đảm không bị bất cứ vật gì cản trở,  ảnh hưởng đến kết quả cân.
5.   Bàn cân tuyệt đối không được ngập nước. Trong trường hợp bàn cân bị ngập, hãy cắt điện, tiến hành sấy, lau khô bàn cân rồi mới cho cân hoạt động tiếp.
6.   Khi có biến cố  sấm sét, điện áp không ổn định, hãy tắt cân không cho hoạt động.
7.   Hàng tháng, cân cần được lau chùi, các gối đỡ phải được thường xuyên vô dầu mỡ.
8.   Cuối ngày, cần tắt hệ thống điện chung cho cân, máy tính, máy in.
9.   Không được tự tiện tháo niêm phong chì của Chi cục đo lường chất lượng.

II. QUI TRÌNH VẬN HÀNH :
1.   KIỂM TRA HỆ THỐNG CÂN :
Để tránh những biến cố cân hiển thị các kết quả không chính xác, hệ thống cân cần được kiểm tra trước khi vận hành.
-   Kiểm tra các thiết bị chống giao động (Mounting kit) ở 4 góc của Bàn cân : Các Mounting kit này giúp hạn chế sự giao động của bàn cân khi xe tải leo lên bàn cân. Khoảng cách giữa hầm cân và các Mounting kit là 3mm.
-   Hệ thống cáp tín hiệu (Cable) kết nối từ các thiết bị cảm ứng vào phòng điều khiển phải được luồn trong ống nhựa (Plastic) tránh đoản mạch.
-   Load cell phải trong tình trạng bảo vệ tốt
-   Hộp nối cáp (Junction Box) phải khô ráo.
-   Không được có bất cứ vật gì cản trở bàn cân ảnh hưởng đến kết quả định lượng.
-   Điện áp sử dụng là 220 V
 
2.   KHỞI ĐỘNG CÂN :  
-   Để bảo đảm cho cân có các kết quả chính xác, đầu đọc số phải được cung cấp nhiệt ban đầu (Warm-up) bằng cách cunng cấp nguồn cho đầu đọc trong vòng 30 phút. Hệ thống vi mạch trong đầu cân sẽ  được "sưởi ấm", đầu cân ổn định.
-   Thực hiện "Bình cân" bằng cách nhấn phím "ZERO" trên đầu đọc, cân hiển thị [0000] và trong tình trạng Standby sẵn sàng định lượng.
-   Bật máy vi tính, vào phần mềm điều khiển
-   Bật máy in, nạp giấy để in phiếu cân (Weighing ticket)
 
3.   CÁC THAO TÁC ĐỊNH LƯỢNG :
Thông thường xe tải được cân qua hai lần, lần xe không chở hàng và sau đó xe được cân lại khi chở hàng. Đố với các hệ thống cân xe  tải sử dụng phần mềm quản lý  các số liệu trọng lượng lần 1 được lưu  trong bộ nhớ. Các số liệu được lưu gồm mã số xe, trọng lượng lần 1, mã số hàng hoá…. Các dữ liệu này sẽ được gọi trở lại khi xe được cân lần 2 ( chở hàng). Phầm mềm quàn lý sẽ tự động tính toán và thông báo giá trị trọng lượng
hàng hoá trên xe.
 
3.1.  CÂN XE LẦN 1 - KHÔNG CHỞ HÀNG :
-   Trên bàn cân không có bất cứ vật gí, đầu đọc hiển thị [00000]. Trường hợp có sự giao động hiển thị do gió hay điện áp không ổn định, nhấn ZERO.
-   Hướng dẫn cho xe lên bàn cân . Xe leo lên cầu cân phải ở tốc độ chậm 5Km/h, tránh chấn động. Vị trí của xe trên bàn cân tốt nhất ở vị trí trung tâm bàn cân giúp các thiết bị loadcell cảm biến đồng đều.
-   Khi xe đã ở đúng vị trí qui định, những người trên xe phải ra xuống xe, ra khỏi bàn cân.
-   Khi đầu đọc đã hiển thị kết quả ổn định, tiến hành nhập các số liệu.
-  TIẾN HÀNH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÂN :  
•   Trường hợp xác định kết quả trực tiếp trên đầu đọc:
+ Đợi cho kết quả trên đầu đọc ổn định
+ Ghi chép số liệu, số xe cho lần cân thứ 2. Nếu đầu đọc có máy in và nhân viên trạm cân muốn in phiếu, nhấn phím in trên đầu đọc để in.  
•   Trường hợp ứng dụng phần mềm quản lý cân:
+ Đợi cho kết quả trên đầu đọc ổn định
+ Theo những hướng dẫn ở trên màn hình PC đang chạy chương trình. Ví dụ : Nhập vào các số liệu cần thiết như số xe, mã hàng hoá, tên khác...
 
3.2.  CÂN XE LẦN 2 - ĐANG CHỞ HÀNG
Các thao tác cân cũng  tương tự ở trên.  
•   Trường hợp xác định kết quả trực tiếp trên đầu đọc:
+ Lấy kết quả cân lần 2 - Kết quả cân lần 1 = Trọng lượng hàng
+ Nhấn lệnh in phiếu cân
•   Trường hợp sử dụng phần mềm quản lý cân :
+ Thực hiện gọi file cân lần 1 của xe thông qua các mã số xe, mã khách hàng…
+ Cập nhật các số liệu cân lần 2 thông qua bàn phím PC
+ Tiến hành theo các bước hướng  dẫn ở màn hình PC. Trọng lượng hàng hoá sẽ được tự động tính toán.
+ Nhấn lệnh in in phiếu cân
 
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CÂN XE TỰ ĐỘNG :
1. HỆ  THỐNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC GỒM CÁC FILE CHÍNH SAU :  
-   File Phát Sinh PS.Dbf chứa dữ liệu phát sinh mỗi tháng.
- File Dmvt.Dbf lưu mã số và tên mặt hàng
- File Dmkh.Dbf luu mã số và tên khách hàng
-   File bachma.exe là file thi hành chương trình   
 
2. HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH GỒM CÁC PHẦN CHÍNH SAU :
- Cập Nhật : Gồm các mục chính sau
+ Cập nhật phát sinh : Cập nhật dữ liệu phát sinh hàng ngày
+ Cập nhật danh mục mặt hàng : Khai báo mã số và tên mặt hàng khi có mặt hàng phát sinh mới.
+ Cập nhật danh mục khách hàng : Khai báo mã số và tên khách hàng khi có khách hàng mới.
+ Thoát về Foxpro : thoát khỏi chương trình
- Thống Kê : Xem hoặc In ra các báo  cáo thống kê tổng hợp và chi tiết.
+ Báo cáo thống kê tổng hợp : Xem hoặc in ba o cáo thống kê tổng  hợp theo : khách hàng, mặt hàng, số xe , ngày
+ Báo cáo thống kê chi tiết : Xem hoặc in báo cáo thống kê chi tiết , có th ể in theo trình tự phát sinh số chứng từ hoặc in theo trật tự khác ( Khách hàng,mặt hàng,số xe)
 
3. HƯỚNG DẪN CHUNG :
- Cập nhật danh mục khách hàng và mặt hàng :
 + FIND   : Tìm số chứng từ
 + NEW   : Tạo số chứng từ mới
GROSS   : Trọng lượng xe + Hàng
 + TARE   : Trọng lượng  xe không chở hàng
 + NET    : Trọng lượng hàng
 + PRINT   : In Danh mục
 + EDIT    : Sửa tên khách hàng, mặt hàng
 + PREW   : Di chuyển về mẫu tin trước
 + NEXT  : Di chuyển đến mẫu tin kế.
 + DEL    : Xóa nội dung mẫu tin hiện hành
 + QUIT   : thoát khỏi màn hình hiện hành
- Cập nhật phát sinh :
 + Ctrl-Ins : Tạo số chứng từ mới
 + Ctrl-F2  : hủy bỏ việc lọc dữ liệu
 + F1 : Hiện danh mục khách ha ng hoặc danh mục mặt hàng  
 + F2 : Lọc dữ liệu theo số chứng từ, khách hàng, mặt hàng
 + F6 : In phiếu cân hàng  
 + F8 : Xóa mẫu tin hiện hành
 + F9 : Cân
 + Bạn nên chú ý luôn luôn có huong  dẫn trong phần mềm ở  dòng cuối màn hình
 
A.  CẬP NHẬT :
A.1. CẬP NHẬT CHỨNG TỪ :
A.1.1. Mỗi mẫu tin là một số chứng từ , Nh ấn Ctrl-Ins khi muốn thêm số chứng từ mới.  
A.1.2. Nhập mã mặt hàng.
A.1.2.1. Nếu bạn nhập đúng mã số,tên  mặt hàng sẽ xuất hiện ở cột kế bên
A.1.2.2. Nếu bạn nhập không đúng , danh mục mặt hàng sẽ hiện lên để bạn chọn   
A.1.2.3. Bạn có thể đánh ? -> màn hình  hiện danh mục mặt hàng để bạn chọn
A.1.2.4. Nếu bạn không muốn sử dụng mã số   có thể bỏ qua và nhập tên mặt hàng ở cột tên mặt hàng.
A.1.3. Nhập mã khách hàng.
A.1.3.1. Nếu bạn nhập đúng mã số,tên khách hàng sẽ xuất hiện ở cột kế bên
A.1.3.2. Nếu bạn nhập không đúng , danh mục khách hàng sẽ hiện lên để bạn chọn   
A.1.3.3. Bạn có thể đánh ? -> màn hình  hiện danh mục khách hàng để bạn chọn
A.1.3.4. Nếu bạn không muốn sử dụng mã số  có thể bỏ qua và nhập tên khách hàng ở cột tên khách hàng
A.1.4. Nhập số xe
A.1.5. Khi con trỏ ở vùng Gross,Tare nhấn phím F9 hoặc F11 để cân , máy tự động tính Net
A.1.6. Nhấn F6 để in phiếu  
A.1.7. Nhấn F8 để xóa phiếu
A.1.8. Nhấn phím ESC để thoát khỏi màn hình cập nhật
 
A.2. CẬP NHẬT DANH MỤC HÀNG HÓA  
Bạn phải nạp dử liệu vào mục này trước  khi vào Cập Nhật chứng từ Chú ý thao tác theo các phím lệnh trên màn hình.
A.3. CẬP NHẬT DANH MỤC KHÁCH HÀNG   
Bạn phải nạp dử liệu vào mục này trước khi vào Cập Nhật chứng từ Chú ý thao tác theo các phím lệnh trên màn hình
A.4. THOÁT VỀ FOXPRO
Đánh  DO BACHMA     thi hành lại chương trình QUIT    thoát về  WINDOW
 
B.   BÁO CÁO  
B.1. Báo cáo Tổng Hợp
B.2.  Báo cáo Chi Tiết Chung qui theo tiêu thức  : từ ngày …..  đền ng ày,  Mã số Khách hàng, Mã Số Hàng Hóa , Số xe
 
Các phím sử dụng trên đầu đọc
 
-   Phím [ZERO] : Đưa đầu đọc trở về hiển thị 0
-   Phím [TEST] : Kiểm tra đầu đọc. Khi nhấn phím này, đầu đọc tự động kiểm tra, và nếu không có vấn đề gì, đầu đọc sẽ trở về hiển thị 0
-   Phím [TARE] :  

Screen Size :
Document Size :
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NGUYÊN LONG
Địa chỉ : 293 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại : 0919 019 655 - 0966141299
nguyenlongtech@gmail.com - www.cannguyenlong.com

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Filename: helpers/str_helper.php

Line Number: 90